Крест энколпион

Крест энколпион.

Бронза, позолота.

Византия. XII век.

Размер 70х60 мм